În dezvoltarea  și menținerea problemelor de comportament  pot fi implicați factorii de risc care se referă la acele particularități care pot favoriza apariția unor comportamente  necorespunzătoare și factorii de  protecție care pot fi elemente de legătură în raport cu dezvoltarea problemelor  de comportament.

Principalii factori implicați în dezvoltarea și menținerea problemelor de comportament

Tempreramentul copilului(acele trăsături predominant înnăscute ) Impulsivitatea în reacții,adaptarea scăzută la situațiile noi sau cu un grad de dificultate ridicat,  prezența emoțiilor negative sau a reacțiilor emoționale intense ,probleme de alimenație sau de somn, un nivel crescut de activitate.

Lipsa de consecvență Părinții,dar  și cadrele didactice ar trebui să stabilească un set de reguli  pe care să le aplice consecvent, care au rolul de a transmite copilului faptul că acele comportamente neadecvate nu sunt tolerate și de a reduce frecvența lor.

Atenția acordată comportamentelor negative De obicei, adulții atrag atenția asupra acelor comportamente mai puțin dezirabile. O atitudine corectă ar fi ca adulții să laude orice reușită sau tentativă de comportament pozitiv.

Strategii disciplinare deficitare  Accentul este pus pe criticarea și pedepsirea pentru comportamnetele mai puțin adecvate, chiar folosirea pedepsei fizice. Acest lucru  deteriorează relația părinte-copil și copilul poate crede că nu este iubit, și acest model poate fi preluat de acesta și perpetuat. De aceea, este oportună oferirea unor explicații  pe înțelesul copilului că acel comportamnet este neadecvat și prin oferirea unor alternative pozitive.

Lipsa de monitorizare a copilului  Este important timpul petrecut cu copilul, dar și calitatea interacțiunii prin impicarea în activitățile preferate ale copilului. Indiferent de tipul monitorizării parentale, aceasta, oferă copilului simțul stabiltății  și al încrederii.

Atiudinea negativă  față de reacțiile emoționale ale copilului Prin criticarea excesivă a copilului când plânge sau când este  furios , se  trasmite că unele emoții nu sunt dezirabile și normale. Ar fi indicat ca părintele  să ofere posibilitatea copilului să exploreze propriile reacții emoționale  și să-l ajute să găsească modalități corespunzătoare  de exprimare emoțională.

Dacă întâmpinați dificultăți în gestionarea comportamentelor neadecvate nu ezitați să solicitați ajutorul specialiștilor din centrul nostru.

Bibliografie:Oana Benga, Adriana Baban& Adrian Oprea  Strategii de prevenție a problemelor de comportament