PENTRU PERSOANELE CU DEZVOLTARE INCOMPLETA A FUNCTIILOR MENTALE SI PSIHOSOCIALE

In conformitate cu legea 448/2006 , republicata in 2008, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, se ofera posibilitatea ca nivelul de trai al persoanelor aflate in aceasta situatie sa fie imbunatatit prin acordarea unor facilitati sau prestatii sociale.

Pentru a putea beneficia de acest drept este necesar ca persoana sa fie posesoare a unui certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap obtinut in urma unor etape de evaluare, intocmire dosar, inaintare dosar catre comisie si reevaluare.
In urma acestui proces, comisia de evaluare a persoanelor cu handicap va stabili gradul de handicap al persoanei, care poate fi usor, mediu, accentuat sau grav.

Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice au elaborat ordinul nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea intr-un grad de handicap; capitolul I, cu privire la functiile mentale, fiind modificat in 23 mai 2013 dupa cum urmeaza:

HANDICAP USOR
a) intarzierea mintala usoara (nivel Ql 50—55 pana la 70);
b) scor GAFS 61— 80;
c) prezinta capacitate de comunicare orala si scrisa, dar manifesta o intarziere de 2—3 ani in evolutia scolara, fara ca aceasta sa fie determinata de carente educative, dificultati de invatare si gandire deficitara. Carentele se manifesta numai in cazul solicitarii intelectuale;
d) se pot artrena in activitati simple;
e) pot desfasura activitati lucrative daca beneficiaza de servicii de sprijin.

HANDICAP MEDIU
a) intarzierea mintala usoara, asociata cu o alta deficienta fizica, senzoriala, epilepsie si/sau tulburari comportamentale (care necesita tratament si monitorizare de specialitate);
b) intarzierea mintala moderata (nivel Ql 35—40 pana la 50—55);
c) scor GAFS 51—60;
d) isi insusesc cu dificultate operatiile elementare, insa pot invata sa scrie si sa citeasca cuvinte scurte; au deprinderi elementare de autoservire si se adapteaza la activitati simple de rutina; au capacitati de autoprotectie suficiente, putand fi integrati in comunitate si sa desfasoare activitati lucrative in conditii protejate.

HANDICAP ACCENTUAT
a) intarzierea mintala accentuata (nivel Ql 20—25 pana la 35—40);
b) scor GAFS 31—50;
c) adaptarea la situatii noi nu se realizeaza conform varstei cronologice;
d) persoana are un ritm de dezvoltare lent, curba de perfectionare este plafonata, avand loc blocaje psihice;
e) sunt capabili sa efectueze sarcini simple sub supraveghere, au nevoie de servicii de sprijin si se pot adapta la viata de familie, comunitate.

HANDICAP GRAV
a) intarzierea mintala profunda (nivel Ql sub 20—25);
b) scor GAFS 21—30 grav, fara asistent personal;
c) scor GAFS 1—20 grav, cu asistent personal.
Minimă dezvoltare senzitivo-motorie, reactioneaza la comenzi simple indelung executate, au nevoie de asistenta permanenta fiind incapabili de autoconductie si autocontrol.

In functie de gradul de handicap, persoana in cauza poate avea urmatoarele beneficii:

HANDICAP MEDIU:
• Alocatie de stat, în conditiile si cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100% – 84 lei (doar pentru minorii cu handicap).
• Bugetul complementar in cuantum de 33,5 lei, acordat atat minorilor, cat si adultilor cu handicap.

HANDICAP ACCENTUAT:
• Alocatie de stat, în conditiile si cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100% (84 lei).
• Bugetul complementar in cuantum de 68 lei.
• Legitimatii de calatorie si 6 foi de drum pentru gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane sau autobuze*.
• Legitimatii de calatorie pentru gratuitatea transportului urban, cu mijloacele de transport în comun apartinând RATB*.
• Cartele magnetice pentru gratuitatea transportului cu metroul* (*pentru copii în vârsta de peste 7 ani).

HANDICAP GRAV:
• Alocatie de stat, în conditiile si cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100% (84 lei).
• Bugetul complementar in cuantum de 91 lei.
• Asistent personal sau optional indemnizatie de însotito.
• Legitimatii de calatorie si 12 foi de drum pentru gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane sau autobuze – (este necesara o fotografie a copilului, format BI).
• Legitimatii de calatorie pentru gratuitatea transportului urban, cu mijloacele de transport în comun apartinând RATB*.
• Cartele magnetice pentru gratuitatea transportului cu metroul*.
* Pentru copii în vârsta de peste 7 ani

Informatiile sunt preluate din sursele de mai jos:

http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_protectia_persoane_handicap_448_2006_rep_2008.php
http://www.sector5.ro/node/471
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDINE/O762-1992-2007.pdf
http://www.sector5.ro/taxonomy/term/101?page=1